Hotilne
Hà Nội:
024.66624888
0973.299.888
Hotilne
Hồ Chí Minh:
028.66524888
0828.424.888
Hỗ trợ trực tuyến
TP. Hà Nội TP. Bắc Ninh TP. Hồ Chí Minh
Mr. Hiệp - Hỗ trợ chung
0973.299.888


Ms. Vĩnh - 024.666.24888


Ms. Hạnh - 024.3766.0606
Mr.Sơn - Bắc Ninh ĐT:0989.328.858 Mr. Kiên - Hỗ trợ chung

0982501137 | 0828.424.888Mr. Kiệt - 028.66524888

Mr. Luân - 028.62678111

EdgeRouter - Hướng dẫn thêm lớp mạng LAN trên cổng vật lý.

2018-05-09 15:55:28

I. GIỚI THIỆU


Bài viết này trình bày từng bước cách cài đặt thêm lớp mạng LAN trên cổng vật lý của EdgeRouter

*Lưu ý: Bài hướng dẫn này có thể áp dụng cho tất cả các dòng sản phẩm EdgeRouter từ firmware 1.9.0 trở lên.

Thiết bị sử dụng trong bài hướng dẫn: EdgeRouter 8-Pro

II. HỆ THỐNG MẠNG


Hệ thống mạng như hình dưới và các cổng mạng được sử dụng trên EdgeRouter:

    - eth0 (WAN1) – DHCP

    - eth1 (WAN2) – DHCP

    - eth2 (LAN1) – 192.168.1.1/24 (Cân bằng tải 2 WAN)

Trong bài viết này, chúng ta cần tạo thêm 1 lớp mạng LAN2 192.168.3.1/24 trên cổng vật lý eth3. LAN2 vẫn sử dụng đồng thời 2 WAN.

 

III. THỰC HIỆN THÊM LAN


1. Tạo lớp mạng LAN trên Interface

   Trong thẻ Dashboard, ở Interface eth3 chọn Actions  -> Config

    Address: Manually define IP address192.168.3.1/24

-> Save 

 

2. Tạo DHCP Server

   Trong thẻ Service, chọn tab DHCP Server -> Add DHCP Server

    DHCP Name: LAN2

    Subnet: 192.168.3.0/24

    Range Start: 192.168.3.10

    Range Stop: 192.168.3.250

    Router: 192.168.3.1

    DNS 1: 192.168.3.1
     -> Save

 

3. Tạo DNS Forwarding cho VLAN.

   Trong thẻ Service, chọn thẻ DNS:

    Chọn Add Listen Interface: eth3

    Cache Size: 500 (Tùy chọn)

-> Save

 

4. Thêm lớp mạng vừa tạo vào Rule Load-Balance (Nếu hệ thống đang chạy Load-balance)

 Trong thẻ Config Tree, chọn:

Interfaces -> ethernet -> eth3 -> firewall -> in -> modify: balance  -> Preview

5. Khởi động DHCP Server

Trong thẻ Config Tree, chọn:

Service -> dhcp-server -> shared-network-name -> LAN2: authoritative: enable -> Preview


Nội dung khác: