Cài đặt 4GEE Router B625 bằng Trình duyệt Web

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng dẫn cài đặt 4GEE Router B625 bằng Trình duyệt Web

Bài viết hướng dẫn cài đặt Bộ phát WiFi 3G/4G 4GEE Router B625 trên giao diên web. Các bước hướng dẫn bao gồm: kết nối wifi lần đầu, đăng nhập vào trang cài đặt, đổi pass quản trị, đổi Tên, mật khẩu WiFi.

[Products:2877]

I. Hướng dẫn gắn Sim, gắn nguồn và kết nối WiFi mặc định

Bước 1: Ở phía dưới thiết bị có 1 khe gắn sim chuẩn Micro. bạn gắn sim 4G vào theo đúng chiều như Hình 1

Hình 1

Bước 2: Gắn nguồn cấp điện cho bộ phát WiFi 4G B625 (Hình 2)

Hình 2

Bước 3: Chờ thiết bị khởi động khoảng 30 giây, sau đó 4 đèn Led phía trước sẽ sáng lên (Hình 3)

Hình 3

Bước 4: Cài đặt thay đổi Tên và mật khẩu WiFi lần đầu.

♦ Trên điện thoại, máy tính bảng, bạn kết nối vào Tên WiFi (WiFi network name 2.4G) và Mật Khẩu WiFi (WiFi password), được in ở mặt lưng thiết bị (Hình 2)

1. Sau khi kết nối WiFi, bạn mở trình duyệt Web (Chrome, Safari, Firefox,...) và nhập 192.168.8.1 vào thanh địa chỉ, nhấn Enter, Đi để truy cập.

2. Nhập mật khẩu quản trị (Web UI Password) được in phía sau thiết bị (Hình 2)

3. Nhấn Log in để đăng nhập

- Phần Overnight updates, bạn chọn Enable and continue hoặc Update manually đều được.

- Phần Set WiFi name and password:

1. WiFi name (SSID): bạn nhập tên wifi muốn cài

2. WiFi password: bạn nhập mật khẩu wifi, tối thiểu 8 ký tự

3. Nhấn Next để tiếp tục

- Nếu mật khẩu bạn đặt chưa bảo mật, sẽ có 1 thông báo hiện lên, bạn nhấn Confirm để tiếp tục

- Phần Set router login password:

1. Ô New password: Bạn nhập mật khẩu quản trị mới cần tạo vào, tối thiểu 8 ký tự

2. Nhấn Finish để lưu cài đặt

- Nếu mật khẩu bạn đặt chưa bảo mật, sẽ có 1 thông báo hiện lên, bạn nhấn Confirm để tiếp tục

→ Đến đây là hoàn tất quá trình cài đặt ban đầu, bạn chờ tầm 30 giây để kết nối lại với Tên và Mật khẩu WiFi mới vừa tạo.

II. Thay đổi Tên và Mật khẩu WiFi khi đang sử dụng

→ Dùng trong trường hợp bạn cài đã đặt tên wifi, mật khẩu wifi rồi mà muốn thay đổi một lần nữa.

♦ Nếu bạn không nhớ được mật khẩu quản trị hoặc quên mật khẩu wifi thì bạn có thể reset thiết bị về cấu hình mặc định ban đầu, bằng cách nhấn giữ nút Reset liên tục trong khoảng 10s và cài đặt lại theo hướng dẫn ở Phần I

Bước 1: Bắt đầu cài đặt:

1. Kết nối với wifi của thiết bị phát ra với tên wifi và mật khẩu wifi mà bạn đã đặt và đang sử dụng.

 - Mở duyệt trình web (Cốc Cốc, Chrome, Safari,...) kết nối vào địa chỉ 192.168.8.1

2. Nhập mật khẩu quản trị

3. Nhấn Log in để đăng nhập (Nếu bạn quên mật khẩu quản trị thì phải reset và làm lại hướng dẫn ở phần I)

Bước 2: Thay đổi tên và mật khẩu WiFi đang sử dụng

1. Trong trang quản trị, bạn chọn WiFi basic settings

2. Nhập Tên WiFi 2.4GHz mới mà bạn muốn thay đổi vào ô WiFi name (SSID)

3. Nhập mật khẩu WiFi 2.4GHz mới vào ô WiFi password

4. Nhập Tên WiFi 5GHz mới mà bạn muốn thay đổi vào ô WiFi name (SSID)

5. Nhập mật khẩu WiFi 5GHz mới vào ô WiFi password

6. Nhấn Save để lưu cài đặt

→ Đến đây là hoàn tất quá trình thay đổi cài đặt, bạn chờ tầm 30 giây để kết nối lại với Tên và Mật khẩu WiFi mới vừa tạo.

BÀI VIẾT nổi bật

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hưỡng dẫn cài đặt sử dụng bộ phát wifi 3g/4g Huawei B312-926 bằng ứng dụng Huawei Hilink và bằng trình duyệt web trên điện thoại di động.