Cài đặt WiFi 4G Huawei Speed Wi-Fi Next W06

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng dẫn cài đặt WiFi 4G Huawei Speed Wi-Fi Next W06

Bài viết hướng dẫn chi tiết cách cài đặt Bộ phát Huawei Speed Wi-Fi Next W06 HWD37. Nội dung bài hướng dẫn bao gồm: hướng dẫn gắn sim, cài đặt tiếng anh trên màn hình, mở tính năng HS+A, xem tên và mật khẩu WiFi trên màn hình, cũng như đổi tên và mật khẩu WiFi.

- Gắn SIM chuẩn Nano như hình bên dưới, tiếp đến bạn nhấn giữ nút nguồn 5 giây để mở nguồn.

- Mặc định, màn hình thiết bị sử dụng tiếng Nhật, để chuyển giao diện sang Tiếng Anh bạn cài theo các hình sau (Hình 1-14):

Hình 1: Vuốt màn hình sang phải để mở khóa

Hình 2-8: là các bước khởi tạo ban đầu. Nếu bạn đã cài đặt rồi hãy chuyển sang Hình 9

    

    

    

  

Hình 9-14: Chuyển giao diện Tiếng Nhật trên Huawei W06 sang Tiếng Anh

    

    

  

Hình 15-17: Mở tính năng HS+A (High Speed Plus Area Mode), tính năng năng này giúp thiết bị thu được nhiều băng tần 4G hơn.

  

Để xem tên và mật khẩu Wifi Huawei W06 HWD37, trên màn hình bạn thao tác các bước sau:

    

Cài Đặt Huawei Speed Wi-Fi Next W06 HWD37 bằng trình duyệt Web

CÀI ĐẶT LẦN ĐẦU TIÊN
- Áp dụng khi mới mua thiết bị về hoặc vừa reset thiết bị về mặc định

- Sau khi kết nối máy tính, laptop với thiết bị qua wifi

- Mở duyệt trình web (Cốc Cốc, Chrome, Safari,...) kết nối vào địa chỉ 192.168.100.1

BÀI VIẾT nổi bật

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hưỡng dẫn cài đặt sử dụng bộ phát wifi 3g/4g Huawei B312-926 bằng ứng dụng Huawei Hilink và bằng trình duyệt web trên điện thoại di động.