Cài đặt WiFi 4G Inseego 8800L bằng Trình duyệt Web

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng dẫn cài đặt WiFi 4G Inseego 8800L bằng Trình duyệt Web

Bài viết hướng dẫn cách cài đặt WiFi 4G di động Inseego 8800L bằng trình duyệt Web, bao gồm: Cách gắn sim, xem Tên, mật khẩu WiFi, mật khẩu quản trị, đăng nhập và thay đổi tên, mật khẩu wifi, mở data roaming

Cắm SIM và pin cho Wifi 4G Verizon Inseego Jetpack MiFi 8800L

1. Mở nắp thiết bị, Gắn sim Nano vào khe sim như hình 1.

2. sau đó, lắp pin vào thiết bị.

Xem Tên Wifi, Mật khẩu Wifi và Mật khẩu quản trị Wifi

3. Nhấn giữ nút Power phía trên thiết bị 5-10 giây để mở nguồn.

4. Chọn ngôn ngữ là English (chỉ chọn 1 lần đầu)

5. Chọn nút Home để về màn hình chính nếu có trang Welcome Tutorial hiện ra (chỉ chọn 1 lần đầu)

6. Ở màn hình chính, chọn Wi-Fi Name / Password

7. Đây là Tên WiFi (SSID) và Mật khẩu WiFi (Password)

8. Để xem Mật khẩu quản trị, bạn nhấn nút Home để về màn hình chính. Sau đó nhấn chọn Menu

9. Chọn tiếp Settings

10. Chọn tiếp Advanced Settings

11. phía sau dòng Admin password is chính là Mật khẩu quản trị

Cài Đặt Wifi 4G Verizon Inseego Jetpack MiFi 8800L Bằng trình duyệt Web

→ Áp dụng khi mới mua thiết bị về hoặc vừa reset thiết bị về mặc định

12. Trên máy tính/điện thoại, Bạn kết nối vào wifi của 8800L với tên và mật khẩu đã xem ở bước 6-7 ↑

12.1 Mở duyệt trình web (Cốc Cốc, Chrome, Safari,...) kết nối vào địa chỉ 192.168.1.1

12.2 Chọn Settings để chuyển về giao diện PC (Bỏ qua bước này và bước 13 nếu bạn đang sử dụng máy tính)

13. Chọn Trang Web cho máy tính

14.1 Chọn Sign In (ở góc trên cùng bên phải của giao diện web)

14.2 Nhập mật khẩu quản trị vào ô Admin password (bạn xem mật khẩu quản trị ở bước 8-11 ↑)

14.3 Nhấn tiếp Sign In để đăng nhập

15. Trong Trang quản trị:

15.1 Bạn chọn Wi-Fi

15.2 Chọn tiếp Primary Network

15.3 Nhập Tên WiFi bạn muốn cài đặt vào ô SSID

15.4 Nhập Mật khẩu WiFi mới vào ô Password, ít nhất 8 ký tự trở lên

15.5 Nhấp Save Chages để lưu cài đặt. 

Đến đây là hoàn tất cài đặt, bạn chờ khoảng 30 giây là đã có thể kết nối đến WiFi mới rồi. 

BÀI VIẾT nổi bật

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hưỡng dẫn cài đặt sử dụng bộ phát wifi 3g/4g Huawei B312-926 bằng ứng dụng Huawei Hilink và bằng trình duyệt web trên điện thoại di động.