Cài đặt WiFi 4G Netgear 797S bằng Trình duyệt Web

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng dẫn cài đặt WiFi 4G Netgear 797S bằng Trình duyệt Web

Bài viết hướng dẫn cách cài đặt WiFi 4G Netgear 797S bằng trình duyệt Web, bao gồm: cách gắn sim, xem tên và mật khẩu Wifi trên màn hình thiết bị, đăng nhập và thay đổi tên, mật khẩu wifi.

I. Cách Cắm SIM và pin cho Netgear AirCard 797S

1. Mở nắp lưng phía sau thiết bị Netgear 797S và gắn sim Micro vào theo hướng như hình mô tả.

2. Sim sau khi gắn xong sẽ như hình sau

3. Sau đó, lắp pin và gắn nắp thiết bị vào lại.

II. Cách xem Tên Wifi, Mật khẩu Wifi và Mật khẩu quản trị Netgear AirCard 797S

4. Nhấn giữ nút Power 5 giây để mở nguồn

5. Nếu có 1 trang hiển thị Setup Required, bạn chỉ cần nhấn nút nguồn 1 lần để bỏ qua

6. Màn hình chính sẽ hiển thị Tên WiFi (Wi-Fi name) và Mật khẩu WiFi (Password)

7. Mật khẩu quản trị được in phía sau thiết bị, phía sau chỗ gắn Pin.

- Với dòng Netgear 797S logo AT&T, mật khẩu quản trị là attadmin

- Với dòng Netgear 797S logo Cricket, mật khẩu quản trị là cktadmin

III. Cài Đặt Netgear AirCard 797S Bằng trình duyệt Web

A. Cài đặt Tên và mật khẩu WiFi lần đầu

8. Trên điện thoại/ máy tính, bạn kết nối đến WiFi do thiết bị 797s phát ra, với tên và mật khẩu WiFi đã xem ở bước 6.

8.1 Mở trình duyệt web (Chrome, Safari, Firefox,..) và nhập vào thanh đia chỉ: 192.168.1.1 , nhấn Enter / Đi để tiếp tục.

8.2 Một trang chào hiện ra yêu cầu bạn đổi Mật khẩu quản trị, bạn nhấn Skip để bỏ qua (Phần này dùng để đổi mật khẩu quản trị)

Lưu ý: Nếu thiết bị có yêu cầu bạn đăng nhập administrator thì usernameadmin, Password (mật khẩu quản trị) là attadmin hoặc cktadmin hoặc admin

9. Nhấn Yes để tiếp tục

10. Ở bước Setup your WiFi Network,

10.1 Bạn nhập Tên wifi vào ô Network name và Mật khẩu wifi vào ô Password, với mật khẩu tối thiểu 8 ký tự

10.2 Nhấn Next để tiếp tục

11. Trang thông báo Set Up Complete hiện ra, bạn nhấn Apply để hoàn tất quá trình cài đặt ban đầu

→ Đến đây bạn chờ 30 giây là đã có thể kết nối Tên và mật khẩu WiFi mới và sử dụng bình thường.

B. Cài đặt Tên và mật khẩu WiFi trong quá trình sử dụng

Nếu bạn đã quên mật khẩu wifi hoặc mật khẩu quản trị, bạn phải reset thiết bị về mặc định. Cách reset về mặc định: Thiết bị đang mở nguồn, bạn nhấn giữ nút Power liên tục 20-30 giây cho đến khi màn hình hiện ra Reseting device .... Sau đó làm lại hướng dẫn A. Cài đặt lần đầu ở trên

→ Phần B này hướng dẫn bạn đổi tên, mật khẩu wifi khi đã cài đặt lần đầu rồi mà muốn thay đổi tên, mật khẩu thêm một lần

12. Kết nối điện thoại, máy tính với WiFi do thiết bị phát ra.

- Mở trình duyệt web và vào trang quản trị với địa chỉ 192.168.1.1

  Với username: admin và  Password: attadmin hoặc cktadmin hoặc admin

- Tiếp đến bạn chọn Settings (biểu tượng như hình bên dưới)

13. Chọn tiếp mục Wi-Fi

14. Chọn tiếp Options

15. Trong Main Wi-Fi, bạn nhập tên wifi mới vào ô Wi-Fi name và mật khẩu mới vào ô Wi-Fi password

    Tiếp đến nhấn Save để lưu cài đặt

BÀI VIẾT nổi bật

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hưỡng dẫn cài đặt sử dụng bộ phát wifi 3g/4g Huawei B312-926 bằng ứng dụng Huawei Hilink và bằng trình duyệt web trên điện thoại di động.