Cài đặt WiFi 5G Huawei H122 bằng Trình duyệt Web

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng dẫn cài đặt WiFi 5G Huawei H122 bằng Trình duyệt Web

Bài viết hướng dẫn cách cài đặt WiFi 5G Huawei H122 bằng trình duyệt Web, bao gồm: cách gắn sim, đăng nhập và thay đổi tên, mật khẩu wifi, mở data roaming

I. Cài đặt ban đầu hoặc thiết bị mới reset mặc định

Bước 1: Gắn sim. Chuẩn sim cho thiết bị là chuẩn nano

Tháo nắp đậy khay sim

Gắn sim chú ý phải đúng chiều sim

Bước 2: Gắn nguồn cho bộ phát H122, dùng điện thoại / máy tính kết nối tới wifi được in phía dưới thiết bị

Bước 3: Đăng nhập vào trang cài đặt

5.1: Mở Trình duyệt Web (Chrome, Safari, Firefox,...) và nhập địa chỉ hirouter.net( hoặc 192.168.8.1) nhấn Enter / Đi để truy cập vào trang cài đặt 

5.2: Nhập mật khẩu quản trị mặc định được in dưới thiết bị 

5.3: Nhấn Log In để đăng nhập

Bước 4: Cài đặt ban đầu cho thiết bị Huawei 5G H122

6.1: Nhập tên Wi-Fi 2.4/5GHz 

6.2: Nhâp tên Wi-Fi 5GHz 

6.3: Nhập mật khẩu Wi-Fi  ( lưu ý mật khẩu wifi yêu cầu phải từ 10 đến 63 ký tự và bao gồm tối thiểu ba trong số loại ký tự sau: chữ số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặt biệt)

6.4: Nhấn Next để tới bước kế tiếp

Bước 5: Thay đổi mật khẩu quản trị mặc định

7.1: Nhập mật khẩu quản trị mới  (lưu ý mật khẩu quản trị phải có độ dài từ 12-32 ký tự và bao gồm tối thiểu ba trong số các loại ký tự sau: chữ số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặt biệt)

7.2: Nhấn Finish để hoàn thành cài đặt

 

II. Thay đổi cài đặt wifi và bật roaming

Để thay đổi cài đặt wifi và bật roaming thì trước tiên phải đăng nhập vào trang quản trị

8.1: Nhập địa chỉ hirouter.net( hoặc 192.168.8.1)  để truy cập vào trang cài đặt 

8.2: Nhập mật khẩu quản trị 

8.3: Nhấn Log In để đăng nhập

A. Thay đổi cài đặt wifi

9.1: Nhấn vào Wi-Fi Settings

9.2: Nhấn vào Wi-Fi Basic Settings

9.3: Nhập tên wifi 2.4/5 GHz mới

9.4: Nhâp mật khẩu 2.4.5GHz mới (lưu ý mật khẩu wifi yêu cầu phải từ 10 đến 63 ký tự và bao gồm tối thiểu ba trong số loại ký tự sau: chữ số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặt biệt)

9.5: Nhập tên wifi 5GHz mới

9.6: Nhập mật khẩu wifi 5GHz mới (lưu ý mật khẩu wifi yêu cầu phải từ 10 đến 63 ký tự và bao gồm tối thiểu ba trong số loại ký tự sau: chữ số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặt biệt)

9.7: Nhấn Save để hoàn thành 

B. Bật roaming

10.1: Nhấn Network Settings

10.2: Nhấn vào Internet Connection 

10.3: Nhấn vào công tắt bật roaming

10.4: Nhấn Confirm  để hoàn thành cài đặt

BÀI VIẾT nổi bật

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hưỡng dẫn cài đặt sử dụng bộ phát wifi 3g/4g Huawei B312-926 bằng ứng dụng Huawei Hilink và bằng trình duyệt web trên điện thoại di động.