Cấu Hình Cơ Bản Switch H3C dòng S1850 serial, S5120 serial,...

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

Cấu Hình Cơ Bản Switch H3C dòng S1850 serial, S5120 serial,...

Cấu Hình Cơ Bản Switch H3C dòng S1850 serial, S5120 serial,...

[Products:3045,3052,3053,3058] 

Nội dung chính

I. Truy cập vào switch

II. Cầu hình VLAN cho cổng

  1. Định nghĩa

  2. Cấu hình

    2.1. Cấu hình một VLAN cho một cổng mạng vật lý

    2.2. Cấu hình nhiều VLAN cho một cổng mạng vật lý

III. Thiết lập PoE

IV. Lưu ý quan trọng

I. Truy cập vào switch:

Bước 1: Gắn điện switch và kết nối router chịu tải và máy tính. ( Hình 1)

Bước 2: Tìm IP của switch. Phần mềm sử dụng là Advanced IP Scanner. ( Hình 2)

Bước 2.1: Nhập lớp mạng nội bộ. (2.1)

Bước 2.2: Bấm Scan. ( 2.2)

Bước 2.3: Bấm  để mở ra link truy cập trang cài đặt của switch( 2.3)

Bước 2.4: Bấm vào HTTP, Web… để truy cập vào trang cài đặt switch. (2.4)

Bước 3: Đăng nhập lần đầu. ( Hình 3 – 4 – 5 )

Bước 3.1: Bấm vào Nâng Cao. ( Hình 3 - 3.1)

Bước 3.2: Nhấn vào Tiếp tục truy cập …. ( Hình 4 - 4.1)

Bước 3.3: Đăng nhập lần đầu. ( Hình 5)

Bước 3.3.1: Nhập username mặc định là admin  hoặc clouduser (5.1)

Bước 3.3.2: Nhập password mặc định là admin ( 5.2)  

Bước 3.3.3: Bấm Login. ( 5.3)

Bước 4: Đổi mật khẩu quản trị mặc định. ( Hình 6)

Bước 4.1: Nhập mật khẩu quản trị mặc định là admin. ( 6.1)

Bước 4.2: Nhập mật khẩu quản trị mới ( 6.2). Lưu ý: Mật khuẩn quản trị phải chứa ít nhất 4 ký tự.

II. Cầu hình VLAN cho cổng:

1. Định nghĩa:

VLAN là cụm từ viết tắt của virtual local area network (hay virtual LAN) hay còn được gọi là mạng LAN ảo. VLAN là một kỹ thuật cho phép tạo lập các mạng LAN độc lập một cách logic trên cùng một kiến trúc hạ tầng vật lý. Việc tạo lập nhiều mạng LAN ảo trong cùng một mạng cục bộ (giữa các khoa trong một trường học, giữa các cục trong một công ty,...) giúp giảm thiểu miền quảng bá (broadcast domain) cũng như tạo thuận lợi cho việc quản lý một mạng cục bộ rộng lớn. VLAN tương đương như mạng con (subnet)

Truck : Là cấu hình kết nối giữa các thiết bị Switch – Switch hoặc Router – Switch, chứa tập hợp nhiều VLAN trên một cổng vật lý.

Access: Là cấu hình kết nối giữ Switch với thiết bị người dùng, chỉ chứa một VLAN trên cổng vật lý.

Hybrib: Là sự kết hợp của Truck và Access. Là cấu hình kết nối các thiết mạng và thiết bị cuối, chứa tập hợp nhiều VLAN trên cổng vật lý.

2. Cấu hình:

2.1 Cấu hình một VLAN cho một cổng mạng vật lý: ( Hình 7 đến 13)

Bước 1: Bấm vào Network. (7.1)

Bước 2: Bấm vào VLAN. ( 7.2)

Bước 3: Bấm  để gán VLAN ID. ( 8.1)

Bước 4: Nhập VLAN list bao gồm các VLAN cần sử dụng đã được thiết lập trên router. ( 8.2)

Bước 5: Bấm Apply để hoàn thành. ( 8.3)

Bước 6: Bấm Network. ( 9.1)

Bước 7: Bấm Interfaces.  ( 9.2)

Bước 8: Trỏ chuột vào GE 1/0/1 rồi bấm  để chuyển sang trang cấu hình cổng trên switch. ( 10.1).

Bước 9: Nhập mô tả của cổng. ( 11.1)

Bước 10: Chọn Link type: Truck. ( 11.2)

Bước 11: Nhập VLAN mặc định. ( 11.3)

Bước 12: Nhập danh sách VLAN cần dùng. ( 11.4)

Bước 13: Kéo chuột xuống dưới rồi bấm Apply. ( 12.1)

Bước 14: Trở về giao diện Interfaces rồi chọn cổng cần cấu hình VLAN.

Bước 15: Nhập mô tả cổng cần cài. ( 13.1)

Bước 16: Chọn VLAN - Link type Access. (13.2)

Bước 17: Nhập VLAN ID được gán cho cổng. ( 13.3)

Bước 18: Lăn chuột xuống phía dưới bấm Apply để hoàn thành cài đặt.

Tới bước này là đã hoàn thành cấu hình VLAN đơn giản cho kết nối giữa Switch với các thiết bị cuối như camera, máy in, máy tính.   

2.2 Cấu hình nhiều VLAN cho một cổng mạng vật lý: (Hình 14)

Bước 1: Thực hiện các bước tương tự các bước 1 – 14 của cấu hình một VLAN trên một cổng mạng vật lý.

Bước 2: Nhập mô tả của cổng mạng. ( 14.1)

Bước 3: Chọn VLAN – Link type : Hybrid ( 14.2)

Bước 4: Nhập VLAN ID mặc định của cổng mạng. ( 14.3)

Bước 5: Nhập VLAN ID cần sử dụng cho cổng mạng. ( 14.4)

Bước 6: Lăn chuột xuống phía dưới bấm Apply để hoàn thành cài đặt.

Tới đây là hoàn thành cài đặt sử dụng nhiều VLAN trên một cổng mạng vật lý, sử dụng cho các thiết bị chia nhiều VLAN như các bộ phát access point.

III. Thiết lập PoE: ( Hình 15 – 16)

Bước 1: Bấm PoE. ( 15.1)

Bước 2: Bấm PoE. ( 15.2)

Bước 3: Chọn cổng cần cấu hình PoE. ( 16.1)

Bước 4: Bấm vào PI (power interface). (16.2)

Bước 5: Tùy chỉnh mở/tắt ( Enabled / Disabled) tính năng PoE trên cổng( 16.3)

Bước 6: Nhập cống suất cấp điện tối đa cho cổng PoE (W). ( 16.4)

Bước 7: Chọn độ ưu tiên cấp điện (  Critical / High / Low ) cho cổng PoE. ( 16.5)

Bước 8: Bấm Apply  để lưu cấu hình. ( 16.6)

IV. Lưu ý quan trọng.

Khi thực cấu hình xong switch H3C, phải bấm vào  để lưu những gì đã cài đặt. ( 17.1)

Trên đây là hướng dẫn cài đặt cơ bản dành cho switch H3C dòng S1850 serial, S5120 serial, nếu các bạn gặp khó khăn trong quá trình cài đặt hoặc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ kỹ thuật số 028.62678111, chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ bạn (Giờ làm việc: 8h30 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7)

BÀI VIẾT nổi bật

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hưỡng dẫn cài đặt sử dụng bộ phát wifi 3g/4g Huawei B312-926 bằng ứng dụng Huawei Hilink và bằng trình duyệt web trên điện thoại di động.