Hướng dẫn cấu hình thêm lớp mạng LAN cho EdgeRouter

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

EdgeRouter - Hướng dẫn thêm lớp mạng LAN trên cổng vật lý.

I. GIỚI THIỆU


Bài viết này trình bày từng bước cách cài đặt thêm lớp mạng LAN trên cổng vật lý của EdgeRouter

*Lưu ý: Bài hướng dẫn này có thể áp dụng cho tất cả các dòng sản phẩm EdgeRouter từ firmware 1.9.0 trở lên.

Thiết bị sử dụng trong bài hướng dẫn: EdgeRouter 8-Pro

II. HỆ THỐNG MẠNG


Hệ thống mạng như hình dưới và các cổng mạng được sử dụng trên EdgeRouter:

    - eth0 (WAN1) – DHCP

    - eth1 (WAN2) – DHCP

    - eth2 (LAN1) – 192.168.1.1/24 (Cân bằng tải 2 WAN)

Trong bài viết này, chúng ta cần tạo thêm 1 lớp mạng LAN2 192.168.3.1/24 trên cổng vật lý eth3. LAN2 vẫn sử dụng đồng thời 2 WAN.

 

III. THỰC HIỆN THÊM LAN


1. Tạo lớp mạng LAN trên Interface

   Trong thẻ Dashboard, ở Interface eth3 chọn Actions  -> Config

    Address: Manually define IP address192.168.3.1/24

-> Save 

 

2. Tạo DHCP Server

   Trong thẻ Service, chọn tab DHCP Server -> Add DHCP Server

    DHCP Name: LAN2

    Subnet: 192.168.3.0/24

    Range Start: 192.168.3.10

    Range Stop: 192.168.3.250

    Router: 192.168.3.1

    DNS 1: 192.168.3.1
     -> Save

 

3. Tạo DNS Forwarding cho VLAN.

   Trong thẻ Service, chọn thẻ DNS:

    Chọn Add Listen Interface: eth3

    Cache Size: 500 (Tùy chọn)

-> Save

 

4. Thêm lớp mạng vừa tạo vào Rule Load-Balance (Nếu hệ thống đang chạy Load-balance)

 Trong thẻ Config Tree, chọn:

Interfaces -> ethernet -> eth3 -> firewall -> in -> modify: balance  -> Preview

5. Khởi động DHCP Server

Trong thẻ Config Tree, chọn:

Service -> dhcp-server -> shared-network-name -> LAN2: authoritative: enable -> Preview


BÀI VIẾT nổi bật

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hưỡng dẫn cài đặt sử dụng bộ phát wifi 3g/4g Huawei B312-926 bằng ứng dụng Huawei Hilink và bằng trình duyệt web trên điện thoại di động.