Hướng Dẫn Cài Đặt Bộ Phát WiFi 3G/4G Alcatel 4GEE D412C57

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng Dẫn Cài Đặt Bộ Phát WiFi 3G/4G Alcatel 4GEE D412C57

A. CÀI ĐẶT WIFI 3G/4G Alcatel D412C57 Bằng Trình Duyệt Web Trên Điện Thoại Di Động

 

1. CÀI ĐẶT LẦN ĐẦU TIÊN

 Áp dụng khi mới mua thiết bị về hoặc vừa reset thiết bị về mặc định

 

 

 

 

B. CÀI ĐẶT WIFI 3G/4G Alcatel D412C57 Bằng trình duyệt Web Trên PC

 

1. CÀI ĐẶT LẦN ĐẦU TIÊN

 Áp dụng khi mới mua thiết bị về hoặc vừa reset thiết bị về mặc định

- Sau khi kết nối máy tính, laptop với thiết bị qua cáp mạng hoặc wifi ( như mục A bước 1 → 3).

 

- Mở duyệt trình web (Cốc Cốc, Chrome, Safari,...) kết nối vào địa chỉ 192.168.1.1 (hình 4. 1)

→ Nhấp Log in (hình 4. 2) → nhập Mật khẩu đăng nhập mặc định (in tại mặt dưới trên thân máy) và ô →  Log in password(hình 4. 3).

→ Sau đó nhấp → Log in (hình 4. 4) → nhấp Change (hình 4. 4) để vào giao diện đổi mật khẩu đăng nhập.

* Tên người dùng và mật khẩu mặc định được in ở mặt dưới trên thân máy.

 

 

- Nhập mật khẩu đăng nhập cũ (mặc định) tại ô →  Current password

- Nhập mật khẩu đăng nhập mới tại ô → New password và Confirm password

→ nhấp Apply

 

 

Đổi tên wifi và mật khẩu wifi:

→ Chọn Settings → WiFi → Basic

Trong giao diện Basic:

      - Nhập tên WiFi mới vào ô → Wireless network name (SSID)

      - Nhập mật khẩu WiFi mới vào ô → WiFi password (mật khẩu wifi tối thiểu phải từ 8 ký tự trở lên).

→ Cuối cùng nhấp →  Apply để hoàn thành cài đặt.

* Bạn có thể đặt tên WiFi và mật khẩu wifi rieng cho 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz nếu muốn.

BÀI VIẾT nổi bật

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hưỡng dẫn cài đặt sử dụng bộ phát wifi 3g/4g Huawei B312-926 bằng ứng dụng Huawei Hilink và bằng trình duyệt web trên điện thoại di động.