Hướng Dẫn Cài Đặt Bộ Phát WiFi 3G/4G D921

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng Dẫn Cài Đặt Bộ Phát WiFi 3G/4G D921

 CÀI ĐẶT BỘ PHÁT WIFI 3G/4G UF01D921

 

A. CÀI ĐẶT TÊN VÀ MẬT KHẨU WIFI

1. CÀI ĐẶT LẦN ĐẦU

Áp dụng khi mới mua thiết bị về hoặc sau khi Reset thiết bị về mặc định

BƯỚC 1: Kết nối với thiết bị (Hình 2)

Sau khi mở nguồn thiết bị, dùng điện thoại kết nối với tên wifi (SSID) và mật khẩu wifi (Password) mặc định được in trên thân máy (H 1).

 

 

BƯỚC 2: 

 - Mở duyệt trình web (Cốc Cốc, Chrome, Safari,...) kết nối vào địa chỉ 192.168.0.1 để vào trang Login (Hình 2 .1).

- Nhập mật khẩu đăng nhập mặc định admin (H 1.1) vào ô  Password (Hình 2 .2)

 sau đó nhấp Login để đăng nhập vào giao diện cài đặt.

 

 

Bước 3: Cài đặt WiFi

Trong giao diện chính  nhấp Wi-Fi Settings (H 3).

 

 

- Tại giao diện Wi-Fi Settings:

  nhập tên wifi mới vào ô  Network Name(SSID) (4.2)

  nhập mật khẩu wifi mới vào ô  Pass Phrase (4.3)

Bạn cũng có thể điều chỉnh giới hạn thiết bị kết nối tại  Max Station Number (4.4)

 Sau đó nhấp Apply (4.5) để hoàn thành cài đặt.

 

2. CÀI ĐẶT KHI ĐANG SỬ DỤNG

 Dùng trong trường hợp bạn cài đã đặt tên wifi, mật khẩu wifi và muốn thay đổi một lần nữa.

(Nếu bạn không nhớ được mật khẩu quản trị đăng nhập trang cài đặt hoặc quên mật khẩu wifi thì bạn có thể reset lai thiết bị về mặc định ban đầu, bằng cách nhấn giữ nút Reset liên tục trong khoảng 10s và cài đạt theo phần A , 1. )

Để đổi tên và mật khẩu wifi:

- Kết nối với wifi của thiết bị phát ra với tên wifi và mật khẩu wifi mà bạn đã đặt (phần 1. Bước 3) và đang sử dụng.

- Sau đó các bạn thực hiện tiếp tục từ (phần 1. Bước 2) để thực hiện việc cài đặt wifi.

 

 

B. CÀI ĐẶT APN

- Trong giao diện chính → tại Connect Status → tắt kết nối mạng (Hình 5 .1)  nhấp Network Settings để vào Connection Settings.

 

- Trong giao diện Connection Settings → chọn APN → Manual → Add New

 

- Trong giao diện Cài đặt APN → Thiết lập các thông số APN mới (7 .1) → nhấp Apply để áp dụng cài đặt mới → sau đó trở lại giao diện chính → bật lại kết nối mạng (như hình 8).

(Bạn tham khảo bảng cấu hình APN trên, sau đó nhập vào APN tương ứng với nhà mạng bạn đang sử dụng.)

 

BÀI VIẾT nổi bật

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hưỡng dẫn cài đặt sử dụng bộ phát wifi 3g/4g Huawei B312-926 bằng ứng dụng Huawei Hilink và bằng trình duyệt web trên điện thoại di động.