Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Tenda 4G03

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Tenda 4G03

A. CÀI ĐẶT LẦN ĐẦU

Áp dụng khi mới mua thiết bị về hoặc vừa reset thiết bị về mặc định

 

BƯỚC 1: Nắp đặt thiết bị

 

 

 

BƯỚC 2: Kết nối với thiết bị (Hình 2)

Sau khi mở nguồn thiết bị, dùng điện thoại kết nối với tên wifi (Wi-Fi Name) và mật khẩu (Wi-Fi KEY) mặc định được in trên mặt đáy của thiết bị.

 

 

Bước 3: Cài đặt App Tenda WiFi

- Tải Tenda WiFi và cài đặt thông qua App Store (Iphone) hoặc CHPlay (Android) (Hình 3)

Bước 4: Thiết lập Tenda 4G03 bằng App Tenda WiFi:

- Vào ứng dụng Tenda WiFi và đợi ứng dụng khởi động (Hình 4).

 Trong giao diện Cài đặt SIM nhấn Tiep theo để vào gioa diện cài đặt wifi.

 

- Trong giao diện Cài đặt WiFi 

 + Nhập tên wifi mới tại ô  Tên WiFi

 + Nhập mật khẩu WiFi mới tại ô  Mật khẩu WiFi ( mật khẩu wifi tối thiểu phải 8 ký tự).

 Nhấp tích vào mục: Đặt mật khẩu wifi làm mật khẩu đăng nhập (mật khẩu để vào trang cài đặt).

 Sau đó nhấp  OK và đợi vài giây để hoàn thành cài đặt.

 

B. CÀI ĐẶT KHI ĐANG SỬ DỤNG

 

Dùng trong trường hợp bạn đã đặt tên và mật khẩu wifi rồi và muốn thay đổi lần nữa. Nếu bạn không nhớ tên và mật khẩu wifi đã đặt thì có thể reset thiết bị về mặc định, bằng cách nhấn đè liên tục 10s vào nút RESET và cài đặt theo Phần A

Bước 1: Kết nối với wifi do thiết bị phát ra với tên và mật khẩu bạn đã đặt ở Phần A

Bước 2: (Hình 6)

- Mở App Tenda WiFi  trong giao diện Quản lý thiết bị chọn thiết bị đang kết nối  nhấp Điều khiển ngay để vào trang đăng nhập.

- Trong giao diện đăng nhập:

  nhập mật khẩu đăng nhập được cài đặt ở phần A vào ô  mật khẩu đăng nhập  nhấp Điều khiển ngay để vào giao diện chính.

 

Bước 3: Đặt lại tên và mật khẩu wifi cho thiết bị (Hình 7)

- Trong giao diện chính chọn → Công Cụ (7. 1) → Tên WiFi & Mật khẩu (7. 2) để vào giao diện cài đặt wifi.

→ Trong giao diện Tên WiFi & Mật khẩu:

  + Nhập tên WiFi mới vào ô → Tên WiFi (7. 3)

  + Nhập mật khẩu mới vào ô →  Mật khẩu WiFi (7. 4)

→ Sau đó nhấn Lưu (7. 5) để hoàn thành cài đặt.

 

BÀI VIẾT nổi bật

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hưỡng dẫn cài đặt sử dụng bộ phát wifi 3g/4g Huawei B312-926 bằng ứng dụng Huawei Hilink và bằng trình duyệt web trên điện thoại di động.