HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TENDA AC23 TRÊN GIAO DIỆN WEB

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TENDA AC23 TRÊN GIAO DIỆN WEB

Bài viết hướng dẫn cách cài đặt cho Bộ phát Tenda AC23 bản tiếng Trung:

[Products: 2340]

A. Cài đặt Tenda AC23 chế độ Router WiFi (Gắn dây mạng từ Modem chính vào để xài)

I. Cài đặt lần đầu - Tenda AC23

Lưu ý: Nhấn giữ nút WPS/RST trên thiết bị 15s để reset trước khi cài đặt.

Bước 1: Cắm nguồn điện cho thiết bị và kết nối dây mạng từ cổng WAN trên bộ phát Tenda AC23 tới cổng LAN của Modem nhà mạng.

Trên máy tính, điện thoại thông minh, bạn kết nối với wifi do thiết bị phát ra (Tên wifi mặc định là “Tenda-XXX”. Sau đó, bạn mở trình duyệt web (Safari (Iphone, Ipad), Internet (trên Adroid) hoặc Chrome, Firefox,...) gõ tendawifi.com hoặc 192.168.0.1 vào thanh địa chỉ rồi nhấn Enter.
Bước 2: Cài đặt tên wifi và mật khẩu

- (1) Trong trang cài đặt tendawifi.com hoặc 192.168.0.1
- (2) Bạn nhấn Next để tiếp tục

- Hình 1 - Nhấn Next sau khi thiết bị đã nhận được IP từ Modem nhà mạng

- Hình 2 - Ở trang cài đặt nhanh:

 + Nhập Tên WiFiMật khẩu WiFi cần tạo (với mật khẩu từ 8 ký tự trở lên)

 + Nhập mật khẩu quản trị thiết bị (mật khẩu từ 8 ký tự trở lên)

 + Nhấn Next để lưu cài đặt

- Sau 30 giây, thiết bị sẽ phát ra tên wifi vừa khởi tạo.


II. Cài đặt khi đang sử dụng - Tenda AC23
(Cài khi bạn muốn đổi tên và mật khẩu WiFi hoặc tách wifi 2 băng tần 2,4Ghz và 5Ghz)

Bước 1: - Kết nối với wifi do bộ phát ra và truy cập vào trang cài đặt tendawifi.com hoặc 192.168.0.1

              - Đăng nhập với mật khẩu quản trị đã tạo và nhấn Login


Bước 2:

1. Chọn Wireless Settings

2. Chọn Wireless Name and Password

Bước 3:

1. Tắt tính năng phát cùng tên cho cả 2 băng tần

2. Đổi Tên và mật khẩu wifi băng tần 2.4GHz

3. Đổi Tên và mật khẩu wifi băng tần 5GHz

4. Nhấn Save để lưu cài đặt

B. Cấu hình Repeater - Tenda AC23 (Thu sóng phát lại)

Thực hiện lại Mục I (Cài đặt lần đầu)phần A, để đăng nhập vào trang cài đặt tên và mật khẩu của bộ phát Tenda AC23. Sau đó kết nối lại tên và mật khẩu wifi vừa khởi tạo.

Bước 3: - Kết nối với wifi do bộ phát ra và truy cập vào trang cài đặt tendawifi.com hoặc 192.168.0.1

              - Đăng nhập với mật khẩu quản trị đã tạo.

Bước 4:

1. Chọn Wireless Settings

2. Chọn Wireless Relay

 

Bước 5:

1. Mở tính năng Wireless Relay

2. Chọn chế độ Relay: WISP (DHCP do AC23 cấp) hoặc Client+AP (DHCP do Bộ phát gốc cấp)

3. Quét và chọn Tên WiFi gốc

4. Nhập Mật khẩu WiFi gốc

5. Nhấn Save để lưu cài đặt

 Sau khi Save, nhận nhấn OK để thiết bị reboot và lưu cài đặt

Sau 30 giây, thiết bị sẽ thu sóng của Bộ phát gốc và vẫn phát ra tên wifi đã tạo ở Mục I (Cài đặt lần đầu)phần A.

C. Đổi địa chỉ IP của bộ phát Tenda AC23

Thực hiện lại Bước 1 ở Mục II (Cài đặt khi đang sử dụng) phần A, để đăng nhập vào trang cài

đặt của bộ phát Tenda

Bước 2:

1. Chọn System Management

2. Chọn LAN Settings

Bước 3:

1. Lan IP address: nhập địa chỉ cần đổi (Ví dụ: 192.168.25.1)

2. Lease times: chọn thời gian xóa IP 1 giờ

3. DNS Settings: Mở lên và nhập DNS google là 8.8.8.88.8.4.4

4. Nhấn Save để lưu cài đặt

Sau khi Save, nhận nhấn OK để thiết bị reboot và lưu cài đặt

BÀI VIẾT nổi bật

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hưỡng dẫn cài đặt sử dụng bộ phát wifi 3g/4g Huawei B312-926 bằng ứng dụng Huawei Hilink và bằng trình duyệt web trên điện thoại di động.