Hướng dẫn cấu hình Router Wifi 6+ Huawei Q6 HarmonyOS Mesh trên trình duyệt Web và App

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng dẫn cấu hình Router Wifi 6+ Huawei Q6 HarmonyOS Mesh trên trình duyệt Web và App

Bài viết này Wifi.com.vn sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từng bước cấu hình Router wifi6+HarmonyOS Mesh bằng trình duyệt web trên PC/Laptop và App

Phần 1: Cấu Hình Bằng Trình Duyệt 

Bước 1 : Ta cần kết nối router Huawei Q6 vào hệ thống mạng hoặc kết nối thiết bị qua Converter sau đó chờ 2p để thiết bị khởi động (Đèn Access Point sẽ sáng Xanh nếu nhận được mạng )

Bước 2: Kết nối vào wiffi hoặc cắm dây trực tiếp vào router, sau đó truy cập vào trình Duyệt nhâp  192.168.3.1  vào trang Gateway để bắt đầu cấu hình (mặc định sẽ login vào mà không cần Mật Khẩu)

Bước 3: vào chọn network (Chọn DHCP nếu Kết nối hệ thống mạng tại nhà) hoặc (Chọn PPPoE nếu kết nối từ Converter hoặc bridgemode và nhập thông tin nhà mạng cung cấp )

Xong bước này Router Huawei sẽ kết nối được Internet

Bước 4: Chọn Wifi để cấu hình tên và mật khẩu cho Wifi 

Phần 2: Cấu Hình Bằng APP 

Bước 1 : Ta kết nối Router vào hệ thống Giống Như Bước 1 bên trên

Bước 2:Vào app store để cài đặt App AI Life (Hiện tại google play chưa hỗ trợ nhưng bạn có thể tải bản APK của app AI Life)

Bước 3 : Vào cài đặt chọn kết nối vào wifi mặc định của accesspoint

Bước 4 : Đăng nhập vào App AI Life để cấu hình (tạo tài khoản bằng email và sdt)

Bước 5: Ở đây bạn có thể  quay PPPoE bằng UserName và Password do nhà mạng cung cấp hoặc chọn DHCP nếu Kết nối Router vào hệ thống

Bước 6: cài đặt tên và mật khẩu wifi

Lúc này Router đã cấu hình xong, bạn chỉ cần cắm Accesspoint vào và sử dụng OK

BÀI VIẾT nổi bật

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hưỡng dẫn cài đặt sử dụng bộ phát wifi 3g/4g Huawei B312-926 bằng ứng dụng Huawei Hilink và bằng trình duyệt web trên điện thoại di động.