UniFi - Hướng Dẫn Chi Tiết Cài Đặt Tên Và Mật Khẩu Wifi Cho Unifi Controller version 6.

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

UniFi - Hướng Dẫn Chi Tiết Cài Đặt Tên Và Mật Khẩu Wifi Cho Unifi Controller version 6.

- Bài hướng dẫn cài đặt dựa trên giao diện website, bạn cần đăng nhập vào Controller local hoặc Controller cloud.

- Trong hướng dẫn, ta có 2 bộ phát UniFi: AP AC LiteAP AC LR

 

Trường hợp 1: Cài 1 Tên WiFi cho tất cả AP (Gộp 2.4Ghz và 5Ghz)

- Vào Settings (1) à Wireless Network (2) à Create New Wireless Network (3)

 

 

- Kết quả ta có như hình sau. Bạn có thể vào Edit để chỉnh sửa Tên và mật khẩu WiFi

 

Trường hợp 2: Cài 2 Tên WiFi cho 2 băng tần: 2.4Ghz và 5Ghz

- Vào Settings (1) à Wireless Network (2) à Create New Wireless Network (3)

 

 

- Tạo tên Wifi 2.4Ghz và kéo xuống cuối trang chọn Save

 


- Cài tương tự cho 5Ghz, chọn Save ở cuối trang

 

- Kết quả ta có 2 tên wifi cho 2 băng tần: 2.4Ghz5Ghz

 

Trường hợp 3: Cài 2 Tên WiFi cho 2 AP khác nhau:

- Vào Settings (1) à Wireless Network (2) à Create New Wireless Network (3)

 

- Tạo tên wifi đầu tiên cho AP AC Lite
-
chọn Save ở cuối trang

- Tương tự, tạo tên wifi thứ 2 cho AP AC LR 

 

- Chọn Save ở cuối trang

Kết quả ta có 2 tên WiFi cho 2 bộ phát khác nhau.

 

BÀI VIẾT nổi bật

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hưỡng dẫn cài đặt sử dụng bộ phát wifi 3g/4g Huawei B312-926 bằng ứng dụng Huawei Hilink và bằng trình duyệt web trên điện thoại di động.