Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B311B-853, B316-855, B535

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B311B-853, B316-855, B535

A. CÀI ĐẶT WIFI 3G/4G HUAWEI B311B-853, B316-855, B535 BẰNG trình duyệt Web

 

1. CÀI ĐẶT LẦN ĐẦU TIÊN

 Áp dụng khi mới mua thiết bị về hoặc vừa reset thiết bị về mặc định

* Lưu ý: Huawei B311B-853, B316-855, và Huawei B535 Bắt buột phải cài đặt để có thể sử dụng.

BƯỚC 1: Kết nối với thiết bị Huawei

 

BƯỚC 2: 

 - Mở duyệt trình web (Cốc Cốc, Chrome, Safari,...) kết nối vào địa chỉ 192.168.8.1 (như hình 5. 1→ chọn 网页版 (h5. 2để vào trực tiếp phiên bản Web → nhấp 选择语言 (hình 5.3) để thay đổi ngôn ngữ sang tiếng anh.

 

- Chọn ngôn ngữ là English → sau đó bấm Start để vào bắt đầu vào giao diện cài đặt.

 

Bước 3: 

- Trong giao diện Internet Settings → chọn Agree

- Tại giao diện Cài đặt WiFi:

  nhập tên wifi mới vào ô  Wi-Fi name (7.2)

  nhập mật khẩu wifi mới tại  Wi-Fi password (7.3)(mật khẩu từ 8 ký tự trở lên)

  + nhập mật khẩu quản trị tại → New password (trong mục Set device password)

* Bạn cũng có thể dùng mật khẩu wifi là mật khẩu quản lý thiết bị bằng cách nhấp → Same as Wi-Fi password (7. 4)

 Sau đó nhấp Next (7.5) và đợi vài giây để hoàn thành cài đặt.

 

BÀI VIẾT nổi bật

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hưỡng dẫn cài đặt sử dụng bộ phát wifi 3g/4g Huawei B312-926 bằng ứng dụng Huawei Hilink và bằng trình duyệt web trên điện thoại di động.