Thiết bị wifi dân dụng, wifi gia đình - chính hãng | WIFI.COM.VN

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

Wifi Dân Dụng

(381 sản phẩm)

Tốc độ Wifi

Wifi Thế Hệ Thứ 6 (Chuẩn AX) (11) Hỗ trợ chuẩn AC 1750Mbps (7) Hỗ trợ chuẩn AC 1200Mbps (23) Hỗ trợ chuẩn AC 900Mbps (1) Hai băng tần tốc độ 900Mbps (2) 2 băng tần tốc độ 750Mbps (4) Hai băng tần tốc độ 600Mbps (5) 450Mbps (1) 300Mbps (49) 150Mbps (9) Hai băng tần: 2.4Ghz: 574Mbps + 5Ghz:2402Mbps (2) Hai băng tần: 2.4Ghz: 600Mbps + 5Ghz:1300Mbps (2) Ba băng tần: 2.4Ghz 1148Mbps + 5Ghz 4804Mbps + 5Ghz 4804Mbps (2) Ba băng tần: 2.4Ghz 1000Mbps + 5Ghz 2167Mbps + 5Ghz 2167Mbps (2) Ba băng tần: 2.4Ghz 400Mbps + 5Ghz 867Mbps + 5Ghz 1733Mbps (1) Ba băng tần: 2.4Ghz 400Mbps + 5Ghz 867Mbps + 5Ghz 867Mbps (3) AC1900 (4) Ba băng tần AX: 2.4Ghz 1200Mbps + 5Ghz 4800Mbps (1) Ba băng tần: 2.4Ghz 1000Mbps + 5Ghz 2166Mbps + 5Ghz 2166Mbps (2) Hỗ trợ chuẩn AC 2200Mbps (1) Hai băng tần: 2.4Ghz 400Mbps, 5Ghz 867Mbps (1) Ba băng tần: 2.4Ghz 750Mbps + 5Ghz 1625Mbps + 5Ghz 1625Mbps (3) Hai bằng tần 2.4Ghz 600Mbps, 5Ghz 4800Mbps (1) Hỗ trợ chuẩn AC2600Mbps (2) Hai băng tần: 2.4Ghz: 300Mbps + 5Ghz:1300Mbps (1) Hai băng tần AX 1800Mbps (10) Hai băng tần: 2.4Ghz 300Mbps, 5Ghz 867Mbps (14) Hai băng tần AC: 2.4Ghz 800Mbps + 5Ghz 1733Mhz (1) Hai băng tần: 2.4Ghz 300Mhz - 5Ghz 1733Mbps (4) Ba băng tần: 2.4Ghz 600Mbps + 5Ghz 1300Mbps + 5Ghz 1300Mbps (4) Hai băng tần AX: 2.4Ghz 574Mbps + 5Ghz 2402Mbps (1) 600Mbps (1) Ba băng tần: 2.4Ghz 450Mbps + 5Ghz 1350Mbps + 5Ghz 1350Mbps (1) Hai băng tần: 2.4Ghz:750Mbps+ 5GHz: 2167Mbps (2) Hai bằng tần 2.4Ghz 450Mbps, 5Ghz 1300Mbps (4) Hai băng tần AC: 2.4Ghz 1000Mbps, 5Ghz 2167Mbps (1) Hai băng tần: 5Ghz 1733Mbps - 2.4Ghz 800Mbps (1) Ba băng tần: 2.4Ghz 574Mbps + 5Ghz 1201Mbps + 5Ghz 4804Mbps (3) 1300Mbps (6) Hai băng tần: 2.4Ghz 400Mbps, 5Ghz 1733Mbps (1)

Thời gian Pin