Cài đặt WiFi 4G Huawei B311-221 bằng Trình duyệt Web

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng dẫn cài đặt WiFi 4G Huawei B311-221 bằng Trình duyệt Web

Bài viết hướng dẫn cách cài đặt WiFi 4G Huawei B311-221 bằng trình duyệt Web, bao gồm: cách gắn sim, đăng nhập và thay đổi tên, mật khẩu wifi, mở data roaming

I. CÀI ĐẶT LẦN ĐẦU

1) Mở nắp thiết bị. Gắn sim đúng chuẩn thường & đúng chiều như hình

2) Sau khi gắn sim đúng chiều, bạn gắn nguồn điện cho thiết bị như Hình dưới. Sau đó, bạn đợi thiết bị khởi động khoảng 1 phút là bạn có thể kết nối WiFi.

3) Trên điện thoại, bạn vô cài đặt wifi của điện thoại, bạn kết nối đến wifi mặc định của thiết bị (SSID, Wifi Key in dưới thiết bị Như hình 3)

 

5.1 Bạn mở trình duyệt Web (Safari, Chrome, Firefox, Cốc cốc,...) và nhập vào thanh địa chỉ 192.168.8.1 rồi nhấn Enter

5.2 Nhập mật khẩu quản trị in trên thiết bị như Hình 4

5.3 Nhấn Log In

6) Nhấn Next

7) Chọn tiếp Agree

8) Bạn có thể chọn Enable and Continue (Mở tính năng tự cập nhật từ 3-5H sáng) hoặc Update Manual (Tự cập nhật khi cần) đều được

9.1 Nhập Tên và Mật khẩu WiFi bạn muốn cài đặt. Mật khẩu cần ít nhất 8 ký tự trở lên.

9.2 Nhấn Next

10.1 Chọn Same as Wi-Fi password để cài mật khẩu quản trị giống mật khẩu WiFi

10.2 Nếu không chọn phần trên, bạn phải nhập mật khẩu quản trị mới

10.3 Nhấn Finish để hoàn tất cài đặt

→ Tới đây là hoàn tất quá trình cài đặt ban đầu, bạn chờ 30 giây là có thể kết nối đến Tên và Mật khẩu WiFi mới rồi.

II. CÀI ĐẶT KHI ĐANG SỬ DỤNG

→ Dùng trong trường hợp bạn cài đã đặt tên wifi, mật khẩu wifi rồi mà muốn thay đổi một lần nữa, cung như mở data roaming
(Nếu bạn không nhớ được mật khẩu quản trị đăng nhập trang cài đặt hoặc quên mật khẩu wifi thì bạn có thể reset lai thiết bị về mặc định ban đầu, bằng cách nhấn giữ nút Reset liên tục trong khoảng 10s và cài đặt lại từ đầu

1) Bắt đầu cài đặt:
- Kết nối với wifi của thiết bị phát ra với tên wifi và mật khẩu wifi mà bạn đã đặt và đang sử dụng.

- Mở duyệt trình web (Cốc Cốc, Chrome, Safari,...) kết nối vào địa chỉ 192.168.8.1

Nhập mật khẩu quản trị rồi nhấn Next (Nếu bạn quên mật khẩu quản trị thì phải reset và làm lại hướng dẫn ở phần I)

2.1 Bạn chọn Wi-Fi Settings → Wi-Fi Basic Settings 

2.2 Cài tên và mật khẩu wifi mà bạn muốn thay đổi ở ô Wi-Fi name và Wi-Fi password

2.3 Nhấn Save để lưu lại 

3) Để mở Data roaming: 

3.1 Trong trang quản trị, bạn vào Mobile Network → Internet Connection

3.2 Mở Data roaming lên là xong

BÀI VIẾT nổi bật

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hưỡng dẫn cài đặt sử dụng bộ phát wifi 3g/4g Huawei B312-926 bằng ứng dụng Huawei Hilink và bằng trình duyệt web trên điện thoại di động.