Danh sách USB Dcom 4G tương thích với Router PepLink

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

Danh sách USB Dcom 4G tương thích với Router PepLink

Dòng bộ định tuyến đa WAN Peplink Balance, bộ định tuyến di động MAX cũng như bộ định tuyến Surf SOHO của Peplink hỗ trợ các Modem USB 3G/4G di động như một đường WAN, thông qua cổng USB tích hợp (hoặc thậm chí qua chia sẻ kết nối tethering của điện thoại Android). Dưới đây là các modem USB đã được kiểm tra là tương thích với các bộ định tuyến của Peplink.

Lưu ý: Nếu dòng Peplink Balance hoặc Peplink MAX của bạn đang chạy Firmware cơ sở cũ hơn 5.3.12, hãy nâng cấp lên 5.3.12 trước khi nâng cấp lên chương trình cơ sở mới hơn.

Model Modem Manufacturer Mode Modem Support Package
1K3M Alcatel 4G LTE, 3G 1016
ASB T960 Alcatel 3G 1011
OneTouch L100V Alcatel 4G, LTE 1017
OneTouch L800MA Alcatel 3G 1017
OneTouch L800Z Alcatel 4G LTE, 3G 1016
OneTouch X200 Alcatel 3G 1000
OneTouch X220D Alcatel 3G 1000
OneTouch X220S Alcatel 3G 1006
X230D Alcatel 3G 1014
X602D Alcatel 3G 1018
ADU-510L AnyDATA 3G 1000
ADU-520A AnyDATA 3G 1000
U90 AnyDATA 3G 1010
MV241 Axesstel 3G 1006
BandLuxe C270 BandRich 3G 1011
BandLuxe C330 BandRich 3G 1011
BandLuxe C331 BandRich 3G 1011
8707G Blackberry 3G 1000
8830 Blackberry 3G 1000
WM-66 BM 3G 1000
1000KK C-motech   1016
CHU628S C-motech 3G 1010
CNU-680 C-motech 3G 1007
DWM-156 D-Link 3G 1014
DWM-156 D-Link 3G 1003
DWM-157 D-Link 3G 1014
DWM-221 D-Link LTE 1020
DWM-221 B1 D-Link LTE 1022
DWM-222 A1 D-Link LTE 1021
DWM-222 A2 D-Link LTE 1025
FWM-156 A6 D-Link 3G 1016
DG-BA3370 DIGISOL 3G 1014
Docomo L-05A FOMA 3G 1000
U210 Franklin Wireless 3G 1007
U300 Franklin Wireless 3G 1000
U301 Franklin Wireless 3G 1000
U310 Franklin Wireless 4G WiMAX 1011
U600 Franklin Wireless 4G WiMAX, 3G 1000
U602 Franklin Wireless 4G WiMAX, 3G 1009
U770 Franklin Wireless 4G LTE, 4G WiMAX, 3G 1011
GLU194ST/GTC1000 Global Telecom LTE, 3G 1024
CE81B Haier 3G 1016
DATA07 Huawei 3G 1002
E122 Huawei 3G 1000
E153 Huawei LTE, 3G 1017
E1550 Huawei 3G 1000
E1552 Huawei 3G 1000
E1553 Huawei 3G 1000
E156 Huawei 3G 1000
E156C Huawei 3G 1000
E156G Huawei 3G 1013
E160E Huawei 3G 1000
E169 Huawei 3G 1000
E1692 Huawei 3G 1000
E173 Huawei 3G 1009
E173 Huawei 3G 1003
E1752 Huawei 3G 1000
E1752C Huawei 3G 1025
E1756 Huawei 3G 1000
E176G Huawei 3G 1000
E180 Huawei 3G 1000
E1820 Huawei 3G 1014
E1820 Huawei 3G 1000
E182E Huawei 3G 1000
E220 Huawei 3G 1000
E226 Huawei 3G 1000
E261 Huawei 3G 1000
E270 Huawei 3G 1000
E272 Huawei 3G 1013
E303 Huawei 3G 1011
E303C Huawei 3G 1016
E3131 Huawei 3G 1010
E3272 Huawei LTE, 3G 1018
E3276 Huawei 3G 1017
E3276 Huawei 4G LTE, 3G 1015
E3276 Huawei 4G LTE, 3G 1012
E3276s-861 Huawei 4G LTE, 3G 1015
E3331 Huawei 3G 1014
E3372 Huawei 4G, LTE, 3G 1017
E3372s-153 Huawei LTE 1022
E352 Huawei 3G 1003
E353 Huawei 3G 1002
E3531 Huawei 3G 1017
E3531s-2 Huawei 3G 1020
E353s Huawei 3G 1005
E355 Huawei 3G 1013
E367 Huawei 3G 1009
E367 Huawei 3G 1003
E368 Huawei 4G LTE, 3G 1008
E372 Huawei 3G 1009
E372 Huawei 3G 1009
E372 Huawei 3G 1009
E372 Huawei 3G 1002
E392 Huawei 4G LTE, 3G 1011
E397 Huawei 4G LTE, 3G 1013
E398 Huawei 4G LTE, 3G 1008
E5331 Huawei 4G LTE, 3G 1013
E5372 Huawei 4G LTE, 3G 1017
E5377 Huawei 4G, LTE, 3G 1017
E5776 Huawei 4G LTE, 3G 1012
E8372 Huawei LTE, 3G 1020
EC1260 Huawei 3G 1000
EC156 Huawei 3G 1011
EC168 Huawei 3G 1000
EC168C Huawei 3G 1000
EC226 Huawei 3G 1000
EC306 EVDO Rev. B Huawei 3G 1013
EM820W Huawei 3G 1010
GD01 Huawei 3G 1002
K3715 Huawei 3G 1000
K3765 Huawei 3G 1014
K3765 Huawei 3G 1000
K3770 Huawei 3G 1003
K3771 Huawei 3G 1000
K3772 Huawei 3G 1010
K3773 Huawei 3G 1011
K4201 Huawei 3G 1014
K4203 Huawei 4G LTE, 3G 1016
K4305 Huawei 3G 1012
K4501 Huawei 3G 1004
K4505 Huawei 3G 1000
K4511 Huawei 3G 1000
K4605 Huawei 3G 1000
K5150 Huawei 4G LTE, 3G 1016
MD-@HSUPA Huawei 3G 1000
ME909u-521 Huawei LTE, 3G 1019
R216 Huawei LTE, 3G 1020
Robustel M1000 Huawei 3G 1024
UMG 1691 Huawei 3G 1000
UMG1831 Huawei 3G 1014
UML397 Huawei LTE, 3G 1022
USB STICK LTE HWD12 Huawei 4G LTE, 3G 1012
Iridium 9555 Iridium Satellite 1023
AT&T USBConnect Turbo LG 3G 1003
L02C LG 4G LTE, 3G 1000
L03D LG 3G 1017
L03D LG 3G 1010
L03F LG 3G 1017
L08C LG 3G 1000
LUU-2110TI LG 3G 1015
SU9800 Longcheer 3G 1017
C5300 Longsung 3G 1010
T5300 Longsung 3G 1010
USB3-8521 Maxon 3G 1000
MBD-200HU MobiData 3G 1007
AirCard 308U Netgear 3G 1018
AirCard 312U Netgear 3G 1000
AirCard 313U Netgear 4G LTE, 3G 1003
AirCard 320U Netgear 3G 1004
AirCard 330U Netgear 3G 1007
AirCard 340U Netgear 4G LTE, 3G 1013
AirCard 341U Netgear 4G LTE, 3G 1013
AirCard 754S Netgear LTE 1018
AirCard 771S Netgear LTE, 3G 1019
AirCard 779S Netgear LTE, 3G 1019
AirCard 781S Netgear LTE 1018
AirCard 791L Netgear LTE, 3G 1019
AirCard 815S Netgear LTE, 3G 1020
AirCard 881U Netgear 3G 1000
AirCard W801 Netgear 3G 1003
MR1100 Netgear LTE, 3G 1023
CS-11 Nokia 3G 1009
CS-11 Nokia 3G 1000
CS-15 Nokia 3G 1000
CS-17 Nokia 3G 1003
CS-18 Nokia 3G 1000
950D Novatel 3G 1000
JetPack 5510L Novatel 4G LTE, 3G 1017
MF6620L Novatel 4G LTE, 3G 1017
MiFi 2200 Novatel 3G 1000
MiFi 4620L Novatel 4G LTE, 3G 1011
MiFi 5510L Novatel 4G LTE, 3G 1011
MiFi Liberate Novatel 4G LTE, 3G 1011
MiFi U620L Novatel LTE, 3G 1019
MiFi2372 Novatel 3G 1014
MiFi4082 Novatel 4G, 3G 1014
Ovation MC547 Novatel 3G 1008
Ovation MC679 Novatel 4G LTE, 3G 1012
Ovation MC760 Novatel 3G 1000
U547 Novatel 3G 1007
U679 Novatel 4G LTE, 3G 1012
U998D Novatel 3G 1000
USB551L Novatel 4G LTE, 3G 1006
USB720 / ES720 Novatel 3G 1000
USB727 Novatel 3G 1000
USB760 Novatel 3G 1000
Olicard 155 Olivetti 3G 1007
Olicard 160 Olivetti 3G 1012
Olicard 500 Olivetti 4G LTE, 3G 1017
MSA 14.4 Onda 3G 1011
MT191UP Onda 3G 1008
MT512HS Onda 3G 1000
MT8205 Onda 4G LTE, 3G 1011
MT825UP Onda 3G 1000
MT835UP Onda 3G 1010
GI 0401 Option 3G 1000
GI 461 Option 3G 1003
iCON 452 Option 3G 1000
K3760 Option 3G 1000
MHS291LVW Pantech / UTStarcom 4G LTE, 3G 1014
UM150 Pantech / UTStarcom 3G 1000
UM175 Pantech / UTStarcom 3G 1000
UML290 Pantech / UTStarcom 4G LTE, 3G 1000
UML295 Pantech / UTStarcom 4G LTE, 3G 1011
UMW190 Pantech / UTStarcom 3G 1000
PHS600 PROLiNK 3G 1013
Prolink PLE902 Prolink LTE, 3G 1023
209 Qualcom 3G 1016
Hologram Nova Qualcomm LTE 1024
Tube-U4G Qualcomm LTE, 3G 1023
AT&T Mobile Hotspot Elevate 4G Sierra Wireless 4G LTE, 3G 1012
AT&T USBConnect Momentum 4G Sierra Wireless 4G LTE, 3G 1011
C888 Sierra Wireless 3G 1004
Compass 597 USB Sierra Wireless 3G 1000
Compass 885 Sierra Wireless 3G 1000
Shockwave Sierra Wireless 3G 1000
USB 305 Sierra Wireless 3G 1000
USB 306 Sierra Wireless 3G 1001
USB 595 Sierra Wireless 3G 1000
MC7354 Skyus 4G, LTE, 3G 1017
MD300 Sony Ericsson 3G 1000
MA180 TP-Link 3G 1013
MA260 TP-Link 3G 1015
D301 3.5G (HSDPA) USB Modem TRAVELLER 3G 1000
Clear Stick Atlas Ubee 4G WiMAX, 3G 1012
300USB Victory 3G 1000
301USB Victory 3G 1000
301USB VKOM 3G 1007
303USB VKOM 3G 1003
W21 XSStick 3G 1018
Go Yes 4G WiMAX, 3G 1000
A351+ ZTE 3G 1011
A371 ZTE 3G 1006
A371B ZTE 3G 1007
AC2726 ZTE 3G 1000
AC2790 ZTE 3G 1000
AC5710 ZTE 3G 1004
AC582 ZTE 3G 1011
AD3812_V2 ZTE 3G 1010
AL621 ZTE 4G LTE, 3G 1000
AR910B ZTE 3G 1010
K3520-Z ZTE 3G 1000
K3570-Z ZTE 3G 1010
K3765-Z ZTE 3G 1011
K3770-Z ZTE 3G 1014
K3772-Z ZTE 3G 1008
K3800 ZTE 3G 1013
K3805-z ZTE 3G 1008
K3806-Z ZTE 3G 1013
K4021 ZTE 3G 1015
K4201-Z ZTE 4G LTE, 3G 1016
K4203-Z ZTE LTE 1020
K4505-Z ZTE 3G 1003
K4510-Z ZTE 3G 1012
K5006-Z ZTE 4G LTE, 3G 1012
M305 ZTE 3G 1010
MC2716 ZTE 3G 1010
MF100 ZTE 3G 1008
MF110 ZTE 3G 1000
MF190 ZTE 3G 1010
MF190 ZTE 3G 1008
MF190 ZTE 3G 1005
MF190S ZTE 3G 1014
MF192 ZTE 3G 1011
MF193 ZTE 3G 1014
MF591 ZTE 3G 1006
MF60 ZTE 3G 1012
MF622 ZTE 3G 1000
MF626 ZTE 3G 1003
MF631 ZTE 3G 1017
MF633 ZTE 3G 1000
MF636 ZTE 3G 1000
MF636DB ZTE 4G LTE, 3G 1016
MF645 ZTE 3G 1000
MF656 ZTE 3G 1008
MF667 ZTE 3G 1013
MF668 ZTE 3G 1000
MF668A ZTE 3G 1003
MF683 (T-Mobile Rocket 4G) ZTE 4G LTE, 3G 1005
MF70 ZTE 3G 1013
MF820 ZTE 4G LTE, 3G 1003
MF820S2 ZTE 4G LTE, 3G 1013
MF821 ZTE 4G LTE, 3G 1006
MF821 ZTE 3G 1006
MF821D ZTE 3G 1017
MF823 ZTE 4G LTE, 3G 1017
MF825 ZTE 4G LTE, 3G 1017
MF833T ZTE LTE, 3G 1023
MF833V ZTE LTE, 3G 1023
MF91D ZTE 4G LTE, 3G 1016

BÀI VIẾT nổi bật

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hưỡng dẫn cài đặt sử dụng bộ phát wifi 3g/4g Huawei B312-926 bằng ứng dụng Huawei Hilink và bằng trình duyệt web trên điện thoại di động.