Cài đặt WiFi 5G Huawei H122 bằng App Huawei AI Life

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng dẫn cài đặt WiFi 5G Huawei H122 bằng App Huawei AI Life

Bài viết hướng dẫn cách cài đặt WiFi 5G Huawei H122 bằng App Huawei AI Life, bao gồm: cách gắn sim, đăng nhập và thay đổi tên, mật khẩu wifi, cũng như bật Data Roaming.

I. Cài đặt ban đầu hoặc thiết bị mới reset mặc định

Bước 1: Gắn sim. Chuẩn sim cho thiết bị là chuẩn nano

Tháo nắp đậy khay sim

Gắn sim chú ý phải đúng chiều sim

Bước 2: Gắn nguồn và kết nối tới wifi được in phía dưới thiết bị

Bước 3: Tải APP Huawei AI Life

Android: Nhấn vào đây để tải → Huawei AI Life 

iOS: Tải trên APP Store | Hoặc nhấn vào đây để tải → Huawei AI Life

Bước 4: Đăng nhập vào App Huawei AI Life

5.1: Mở APP Huawei AI Life. Nhấn vào Cấu Hình

5.2: Nhập khẩu quản trị mặc định được in phía dưới thiết bị. 

5.3: Nhấn Đăng Nhập để đến bước kế tiếp 

5.4: Nhấn Bắt đầu để đến bước kế tiếp

Bước 5: Cài đặt Tên và mật khẩu WiFi cho Huawei 5G H122

6.1: Nhập tên wifi mới

6.2: Nhập mật khẩu wifi mới( lưu ý mật khẩu wifi yêu cầu phải từ 10 đến 63 ký tự và bao gồm tối thiểu ba trong số loại ký tự sau: chữ số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặt biệt)

6.3: Nhập mật khẩu quản trị mới ( lưu ý mật khẩu quản trị phải có độ dài từ 12-32 ký tự và bao gồm tối thiểu ba trong số các loại ký tự sau: chữ số, chữ hoa, chữ thường và ký tự đặt biệt)

6.4: Nhấn Tiếp để hoàn thành cài đặt

II. Thay đổi tên và mật khẩu wifi, bật roaming.

Để thay đổi tên wifi, mật khẩu wifi và bật roaming thì đầu tiên phải đăng nhập vào App Huawei AI Life.

Bước 1: Nhấn vào icon thiết bị (7.1)

Bước 2: Nhập mật khẩu quản trị thiết bị (7.2)

Bước 3: Nhấn Tiếp để đến giao diện chính của app (7.3)

A. Thay đổi cấu hình wifi

Bước 1: Nhấn vào Hiện thị thêm (8.1)

Bước 2: Nhấn vào Cài đặt Wi-Fi (8.2)

Bước 3: Nhập tên Wi-Fi 2.4/5 GHz (8.3)

Bước 4: Nhập mật khẩu Wi-Fi 2.4/5Ghz (8.4)

Bước 5: Nhập tên Wi-Fi 5GHz (8.5)

Bước 6: Nhập mật khẩu Wi-Fi (8.6)

Bước 7: Nhấn vào Biểu tượng ˅ để hoàn thành cài đặt (8.7

B. Bật data roaming

Bước 1: Nhấn vào Hiện thị thêm (9.1)

Bước 2: Nhấn vào Cài đặt nâng cao (9.2)

Bước 3: Nhấn vào công tắt bật roaming (9.3)

Bước 4: Nhấn OK để hoàn thành (9.4)

BÀI VIẾT nổi bật

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hưỡng dẫn cài đặt sử dụng bộ phát wifi 3g/4g Huawei B312-926 bằng ứng dụng Huawei Hilink và bằng trình duyệt web trên điện thoại di động.