Hướng dẫn cài đặt bộ phát wifi Tenda bằng App

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng dẫn cài đặt Bộ phát Tenda AC23 bằng App Tenda WiFi

Bài viết hướng dẫn cài đặt Bộ phát Tenda bằng Ứng dụng di dộng cho các dòng Tenda phổ biến như:

[Products: 2356,2296,2340,2293]

A. CÀI ĐẶT BỘ PHÁT TENDA LẦN ĐẦU TIÊN

Bước 1: Kết nối

 - Gắn dây nguồn cho thiết bị Tenda của bạn.

 - Sau đó, sử dụng cáp LAN gắn từ cổng LAN của Modem vào cổng WAN của Tenda.

 - Dùng điện thoại, máy tính bảng kết nối vào WiFi Tenda_XXXX  -  không mật khẩu.

Bước 2: Cài ứng dụng “Tenda WiFi”

Trên điện thoại, tải và cài đặt ứng dụng “Tenda WiFi” trên App Store hoặc Google Play.

Bước 3: Cài đặt

 - Mở ứng dụng “Tenda WiFi”

 - Sau khi thiết bị nhận IP từ Modem, nhấn Next để tiếp tục (Hình 1)

 - WiFi NameWiFi Password: đặt Tên WiFiMật khẩu, với mật khẩu từ 8 ký tự trở lên.

   Login Password: đặt mật khẩu quản trị thiết bị. Sau đó nhấn OK (Hình 2)

 - Sau khi hoàn tất cài đặt, bạn kết nối lại với Tên WiFi vừa tạo bằng Mật khẩu mới (Hình 3) 

B. CÀI ĐẶT BỘ PHÁT TENDA KHI ĐANG SỬ DỤNG

   Dùng trong trường hợp bạn đã đặt tên và mật khẩu wifi rồi và muốn thay đổi lần nữa. Nếu bạn không nhớ tên và mật khẩu wifi đã đặt thì có thể reset thiết bị về mặc định, bằng cách nhấn đè liên tục 10s vào nút RESET và cài đặt theo Phần A

Bước 1: Kết nối với wifi do thiết bị phát ra với tên và mật khẩu bạn đã đặt ở Phần A

Bước 2: Đăng nhập vào Tenda WiFi

 - Mở ứng dụng Tenda WiFi và chọn Control Now (Hình 1)

 - Nhập mật khẩu quản trị (đã đặt ở Phần A - Bước 3). rồi nhấn Control Now (Hình 2)

Bước 3: Cài đặt lại tên và mật khẩu WiFi

 - Tiếp đến bạn chọn Tools (Hình 3)

 - Trong Tools, bạn chọn WiFi Name & Password (Hình 4)

 - Đặt lại tên wifi và mật khẩu: (Hình 5)

  + WiFi Name: nhập tên wifi mới

  + WiFi Password: nhập mật khẩu wifi mới (8 ký tự trở lên)

  + Unify 2.4 & 5 GHz: . Cả 2 băng tần sẽ phát cùng 1 tên và mật khẩu wifi.
                                    . Tắt tính năng này để có thể đặt tên WiFi ở 2 băng tần khác nhau.
  + Chọn Save để lưu cài đặt.

Như vậy là bạn đã hoàn tất việc thay đổi tên wifi và mật khẩu.

BÀI VIẾT nổi bật

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hưỡng dẫn cài đặt sử dụng bộ phát wifi 3g/4g Huawei B312-926 bằng ứng dụng Huawei Hilink và bằng trình duyệt web trên điện thoại di động.