Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312

A. CÀI ĐẶT WIFI 3G/4G HUAWEI B312-926 BẰNG APP Huawei Hilink 

I. CÀI ĐẶT LẦN ĐẦU TIÊN

 Áp dụng khi mới mua thiết bị về hoặc vừa reset thiết bị về mặc định

 

→ Mở ứng dụng Huawei Hilink để bắt đầu cài đặt

 

II. CÀI ĐẶT KHI ĐANG SỬ DỤNG

Dùng trong trường hợp bạn cài đã đặt tên wifi, mật khẩu wifi và muốn thay đổi một lần nữa.

(Nếu bạn không nhớ được mật khẩu quản trị đăng nhập trang cài đặt hoặc quên mật khẩu wifi thì bạn có thể reset lai thiết bị về mặc định ban đầu, bằng cách nhấn giữ nút Reset liên tục trong khoảng 10s và cài đặt theo phần A , Mục I )

Bắt đầu cài đặt:

- Kết nối với wifi của thiết bị phát ra với tên wifi và mật khẩu wifi mà bạn đã đặt (phần I. Bước 15) và đang sử dụng.

- Mở ứng dụng Huawei Hilink và đăng nhập với mật khẩu quản trị (phẩn I.) 

 

 

B. Cài Đặt WiFi 3G/4G Huawei B312-926 Bằng trình duyệt Web Trên Điện Thoại Di Động

I. CÀI ĐẶT LẦN ĐẦU TIÊN

 Áp dụng khi mới mua thiết bị về hoặc vừa reset thiết bị về mặc định

- Sau khi mở nguồn thiết bị, dùng điện thoại kết nối với tên wifi (Wi-Fi Name) và mật khẩu (WI-FI Password) mặc định được in trên mặt sau của thiết bị.

→ Bắt đầu cài đặt:

 

II. CÀI ĐẶT KHI ĐANG SỬ DỤNG

Dùng trong trường hợp bạn cài đã đặt tên wifi, mật khẩu wifi và muốn thay đổi một lần nữa.

(Nếu bạn không nhớ được mật khẩu quản trị đăng nhập trang cài đặt hoặc quên mật khẩu wifi thì bạn có thể reset lai thiết bị về mặc định ban đầu, bằng cách nhấn giữ nút Reset liên tục trong khoảng 10s và cài đặt theo phần B , Mục I )

Bắt đầu cài đặt:

- Kết nối với wifi của thiết bị phát ra với tên wifi và mật khẩu wifi mà bạn đã đặt (phần I. Bước 6) và đang sử dụng.

- Mở duyệt trình web (Cốc Cốc, Chrome, Safari,...) kết nối vào địa chỉ 192.168.8.1

 

BÀI VIẾT nổi bật

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hưỡng dẫn cài đặt sử dụng bộ phát wifi 3g/4g Huawei B312-926 bằng ứng dụng Huawei Hilink và bằng trình duyệt web trên điện thoại di động.