Cài Đặt Huawei E5578 bằng trình duyệt Web

banner

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hướng Dẫn Cài Đặt Huawei E5578 bằng trình duyệt Web

Bài viết hướng dẫn cách cài đặt Bộ phát wifi 4G di động Huawei E5578 bằng trình duyệt web.

Bước 1: Thao tác sử dụng que chọc sim lấy khay, gắn sim và bật nguồn thiết bị:

Lưu ý: thiết bị sử dụng chuẩn sim Micro Sim vừa khớp khay sim của thiết bị, không sử dụng chuẩn Nano có thể kẹt sim. Nhấn nút nguồn khoản 3s màn hình sáng lên thả tay.
Vị trí nút reset cứng thao tác 4.5 chỉ sử dụng khi cài đặt nhầm lẫn không thể xử lý mềm hoặc lỗi không rõ lý do.

Bước 2: Kết nối điện thoại với tên và mật khẩu wifi mặc định sau lưng thiết bị hoặc nhấn nút nguồn 1 lần từ màn hình chính. Có thể scan Qr code.

Bước 3: Mở trình duyệt web bất kỳ nhập dãy số 192.168.1.1, được in ở mặt lưng thiết bị cùng với tên và mật khẩu wifi mặc định vào phần địa chỉ của trang web.
Lưu ý: Không nhập dãy số 192.168.1.1 vào phần công cụ tìm kiếm của Google, nhập trực tiếp vào phần địa chỉ trang web.

Lưu ý: ở thao tác sô 8 nhập mật khẩu quản trị là “admin”. Thao tác số 10 lần lượt là “admin”, mật khẩu quan trị mới, nhập lại mật khẩu quản trị mới. Khuyến cáo sử dụng ít nhất 8 ký tự bao gồm IN HOA, thường, số và ký tự đặt biệt(!@#$%...).

Sau thao tác 11 trang cài đặt sẽ yêu cầu nhập lại mật khẩu quản trị như ở thao tác 8, nhập mật khẩu quản trị mới và cài đặt tiếp.

→ Nhập tên và mật khẩu wifi mới cho thiết bị phát ra bằng cách xóa tên và mật khẩu mặc định. Nhập lại tên và mật khẩu mới, khuyến cáo sử dụng ít nhất 8 ký tự bao gồm IN HOA, thường, số và ký tự đặt biệt(!@#$%...) ở thao tác 13.

→ Sau khi chọn Finish ở thao tác 14, thiết bị sẽ khởi động wifi lại vài dây. Lúc này bạn có thể kết nối tên wifi mới bằng mật khẩu mới vừa đặt ở trên và sử dụng bình thường.

→ Để thiết bị hoạt động ổn định và tốt hơn có thể vào lại trang cài đặt thao tác thêm.

BÀI VIẾT nổi bật

Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hướng Dẫn Cài Đặt Router WiFi 3G/4G Huawei B312
Hưỡng dẫn cài đặt sử dụng bộ phát wifi 3g/4g Huawei B312-926 bằng ứng dụng Huawei Hilink và bằng trình duyệt web trên điện thoại di động.